Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miastai Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję nr BR.152.3.2020.pdf -Odpowiedź na petycję nr BR.152.3.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję nr BR.152.4.2020.pdf -Odpowiedź na petycję nr BR.152.4.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział_Finansowo_-_Budżetowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Finansowo-Budżetowy -Wydział_Finansowo_-_Budżetowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.45.2021 - 45.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.45.2021 - 45.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - _Wydział_Inwestycji, Rozwoju iPrzedsiębiorczości_.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - _Wydział_Inwestycji, Rozwoju iPrzedsiębiorczości_.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2021 - 0050.24.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2021 - 0050.25.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2021 - 0050.26.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2021 - 0050.27.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2021 - 0050.28.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2021 - 0050.47.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2021 - 0050.48.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2021 - 0050.10.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2021 z dnia 04.02.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 35.2021.doc"

03.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 04.02.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 36.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 04.02.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 34.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2021 z dnia 04.02.2021 r. -Zarządzenie nr 0050. 33.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.36.2021 - Zarządzenie nr0050. 36.2021.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.35.2021 - Zarządzenie nr0050. 35.2021.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.34.2021 - Zarządzenie nr0050. 34.2021.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.33.2021 - Zarządzenie nr0050. 33.2021.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2021 - Zarządzenie nr0050. 35.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2021 - Zarządzenie nr0050. 36.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.31.2021 - Zarządzenie nr0050. 31.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2021 - Zarządzenie nr0050. 32.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2021 - Zarządzenie nr0050. 33.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.34.2021 - Zarządzenie nr0050. 34.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 9 marca 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - _Wydział_Inwestycji, Rozwoju iPrzedsiębiorczości_.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział_Inwestycji.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - -_Wydział_Przedsiębiorczości_i_Rozwoju_Lokalnego.doc
Dotyczy dokumentu:
XXXVII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 26 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.doc
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.24.2021 - 24.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.25.2021 - 25.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.26.2021 - 26.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.27.2021 - 27.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.28.2021 - 28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.47.2021 - 47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.48.2021 - 48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.10.2021 - 10.pdf"

01.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 – droga dojazdowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DR-1 formularz obowiązujący do 30.06.2019 - DR-1Deklaracja w sprawie podatku rolnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IL-1 formularz obowiązujący do 30.06.2019 - IL-1Informacja w sprawie podatku leśnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DL-1 formularz obowiązujący do 30.06.2019 - DL-1Deklaracja w sprawie podatku leśnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DN-1 formularz obowiązujący do 30.06.2019 - DN-1Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości z ZN-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IR-1 formularz obowiązujący do 30.06.2019 - IR-1Informacja w sprawie podatku rolnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik IN-1 formularz obowiązujący do 30.06.2019 - IN-1Informacja w spr. podatku od nieruchomości.DOC
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... następna