Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2021

Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.64.2020 z dnia 25.02.2020 r. -64.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.65.2020 z dnia 25.02.2020 r. -65.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zarządzenia - luty 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.364.2020.TD
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 11.01.2021 w spr. wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi dojazdowej do budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury wraz z dwoma stanowiskami dla samochodów pożarniczych i parkingu dla samochodów osobowych przy cmentarzu w Pławnicy na działkach nr: 639dr, 494/4 oraz w Idzikowie na działkach nr: 613, 5, 6, 2, 610, 627dr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 20 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 20 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 19 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 19 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.352.2020.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.377.2020.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 18 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 18 stycznia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja nr BR.152.4.2020.pdf - Petycja nrBR.152.4.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Infomacja o wyniku przetargu działka nr 86 Poniatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... następna