Rejestr zmian w biuletynie

10.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.52.2021 z dnia 08.03.2021 r. -52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.53.2021 z dnia 08.03.2021 r. -53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.54.2021 z dnia 08.03.2021 r. -54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.55.2021 z dnia 08.03.2021 r. -55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.56.2021 z dnia 08.03.2021 r. -56.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed tekst tom I_uwarunkowania_17.pdf - Ujed teksttom I_uwarunkowania_17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed tekst tom II_kierunki_14.pdf - Ujed tekst tomII_kierunki_14.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed tekst tom III_synteza_06.pdf - Ujed tekst tomIII_synteza_06.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed rysunek studium LĄDOWISKO_11_skala 10000.pdf -Ujed rysunek studium LĄDOWISKO_11_skala 10000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerzeporządkowym.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerzeporządkowym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf

09.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.28.2021.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BR.152.1.2021.pdf - BR.152.1.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - STANOWISKO DS. OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - RADCA PRAWNY.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - BIURO RADY MIEJSKIEJ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Urząd Stanu Cywilnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział_Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział Zarządzania Kryzysowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - WydziałSpraw Obywatelskich.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - WYDZIAŁ URBANISTYKI I PLANOWANIA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział_Finansowo_-_Budżetowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wydział Organizacyjno - Prawny.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - _Wydział_Inwestycji, Rozwoju iPrzedsiębiorczości_.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - STANOWISKO DS. OGRANICZANIA NISKIEJEMISJI.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział Zarządzania Kryzysowego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - WYDZIAŁ URBANISTYKI I PLANOWANIA.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Urząd Stanu Cywilnego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział_Rolnictwa, Ochrony Środowiska iLeśnictwa.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział Organizacyjno - Prawny.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - RADCA PRAWNY.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wydział Spraw Obywatelskich - WydziałSprawObywatelskich.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział_Finansowo_-_Budżetowy.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wydział Gospodarki Komunalnej iMieszkaniowej.doc
Dotyczy dokumentu:
Wydziały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - _Wydział_Inwestycji, Rozwoju iPrzedsiębiorczości_.doc
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zastępca Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 57/12 i 57/13.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: "Rehabilitacja kobiet po mastektomii".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -akt normatywny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -akt normatywny pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -uzasadnienie pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -uzasadnienie-wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 3 dochody zlecone.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 4 wydatki zlecone.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 5 f. sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 6 unia pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 6 unia.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 7 alkohol pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 7 alkohol.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 26.02.2021 r. -zał. nr 8 dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień z jst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Nr 1/2021 - obwieszczenie Nr12021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Nr 1/2021 - Regulamin Organizacyjnytekst jednolity 05.03.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Nr 1/2021 załącznik - Schematnadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Nr 1/2021 załącznik - Schematorganizacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu Organizacyjnego - 8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia - A3 zarz2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.75.2020 w spr. zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -75.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.63.2020 - załącznik -Schemat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.63.2020 w spr. zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -63.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik do zarządzenia nr 0050.449.2019 -załącznik.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.449.2019 w spr. zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -449.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik schemat z dnia 11.06.2019 r. - Schemat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu Organizacyjnego z dnia11.06.2019 - 285.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiany Regulaminu Organizacyjnego - schemat -schemat.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - Schematnadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.docx
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - A3 zarz2 bezpieczątki — kopia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - A3 zarz2 bezpieczątki — kopia.doc
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik -zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - 41.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - zarządzenie w sprawie zmiany RegulaminuOrganizacyjnego - 14.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zarządzenie w sprawie zmiany RegulaminuOrganizacyjnego - 277.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - załącznik do zarządzenia nr0050.75.2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.41.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.41.2021 zmiana Regulaminu org..doc
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - zarządzenie w spr. zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka - Schematnadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia - 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - marzec 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... następna