Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych28.09.2020.pdf - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych28.09.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych21.10.2020.pdf - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych21.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych17.11.2020.pdf - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych17.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych16.12.2020.pdf - Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych16.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 28.09.2020.pdf -Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 28.09.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23.10.2020.pdf -Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18.11.2020.pdf -Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 09.12.2020.pdf -Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 09.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 22.09.2020.pdf - Komisja Rewizyjna22.09.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 21.10.2020.pdf - Komisja Rewizyjna21.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 16.11.2020.pdf - Komisja Rewizyjna16.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna 16.12.2020.pdf - Komisja Rewizyjna16.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy23.09.2020.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy23.09.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy20.10.2020.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy20.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy16.11.2020.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy16.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy16.12.2020.pdf - Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy16.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22.09.2020.pdf -Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 22.09.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 20.10.2020.pdf -Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 20.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 17.11.2020.pdf -Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 17.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 16.12.2020.pdf -Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 16.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 28.09.2020.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 28.09.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 7.10.2020.pdf - KomisjaBudżetu i Finansów 7.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 23.10.2020.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 23.10.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 18.11.2020.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 18.11.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 16.12.2020.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 16.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu i Finansów 18.12.2020.pdf -Komisja Budżetu i Finansów 18.12.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2021 - 40.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.40.2021 - ZARZĄDZENIE Nr0050.40.2021 zmiana komisji rekrutacyjnej.doc"

10.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2021 - uzasadnienie -zmiana planu wydatków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2021 - uzasadnienie- zmianaplanu dochodów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2021 - zał.nr 1dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2021 - zał. nr 2wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.19.2021 - 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.38.2021 - 38.pdf"

09.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Nabór ogłoszenie NSP2021v2.pdf - Nabórogłoszenie NSP2021v2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 5 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Nabór ogłoszenie NSP2021z.pdf - Nabórogłoszenie NSP2021z.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - przedłużony termin składania ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2021 z dnia 04.02.2021 r. -ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2021 - komisja rekrutacyjna komendant.doc"
Dotyczy dokumentu:
XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 5 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.37.2021 z dnia 04.02.2021 r. -37.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.31.2021 z dnia 04.02.2021 r. -31.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.32.2021 z dnia 04.02.2021 r. -32.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.33.2021 z dnia 04.02.2021 r. -33.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 04.02.2021 r. -34.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.35.2021 z dnia 04.02.2021 r. -35.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 04.02.2021 r. -36.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.29.2021 - 29.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.29.2021 - Zarządzenie nr 29 wspr. regulaminu zam. publ..doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.30.2021 - 30.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.30.2021 - Zarządzenie nr 30 wsprawie regulamin wydatkowania środków do 130.000 zł.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie - luty 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 11 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... następna