Rejestr zmian w biuletynie

29.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2021 - 20.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.20.2021 - Zarządzenie 20.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.17.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.17.2021 w spr. Punktu Obsługi Inwestora.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2021 - 15.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.15.2021 w sprawie regulaminu wyboru instytucji finansowej dozarzadzania PPK.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2021 - ZARZĄDZENIE NR0050.14.2021 - zmiana Regulaminu Organizacyjnego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.15.2021 - 15.2021.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.15.2021 - 15.2021.pdf"

27.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2021 - zarządzenie mapabystrzyca Kłodzka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- zarządzenie w sprawie zmiany RegulaminuOrganizacyjnego - 14.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.14.2021 - 14.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.18.2021 - 18.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.327.2020 - akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.327.2020 - Objaśnienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.327.2020 - zał. nr 1 WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.327.2020 - zał. nr 2Przedsięwzięcia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - zał.nr 1dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - zał.nr 2wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - zał.nr 3 zadaniamajątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - zał.nr 4f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2020 - załącznik nr 5dotacje.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.319.2020 - akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.319.2020 - uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.319.2020 - załacznik nr 1dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie w spr. wydania decyzji dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania inwstycji w Lasówce na obszar Natura 2000
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.314.2020 - 314.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.315.2020 - 315.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.316.2020 - 316.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.318.2020 - 318.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.324.2020 - 324.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.323.2020 - 323.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.325.2020 - 325.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.328.2020 - 328.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.329.2020 - 329.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.330.2020 - 330.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja NSP2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2021 - ZarządzenieGBS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.16.2021 - ZARZĄDZENIE Nr 16GBS.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja NSP2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.1.2021 - 1.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.2.2021 - 2.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.3.2021 - 3.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.4.2021 - 4.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.5.2021 - 5.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.6.2021 - 6.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.8.2021 - 8.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.9.2021 - 9.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.11.2021 - 11.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.12.2021 - 12.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.13.2021 - 13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Styczeń 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Dróg Gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... następna