Rejestr zmian w biuletynie

29.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.320.2020 z dnia 28.12.2020 r. -320.pdf"
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 3C
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei nr 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.308.2020 z dnia 17.12.2020 r. -308.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.309.2020 z dnia 17.12.2020 r. -309.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.310.2020 z dnia 17.12.2020 r. -310.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.311.2020 z dnia 17.12.2020 r. -311.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2020 z dnia 17.12.2020 r. -305.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.306.2020 z dnia 17.12.2020 r. -306.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.307.2020 z dnia 17.12.2020 r. -307.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pn. - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia - Zarządzanie i administrowanie gminnymi nieruchomościami Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.321.2020 z dnia 28.12.2020 r. -321.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf -Informacja z otwarcia ofert - usługi pocztowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał nr 9 do SIWZ STWiOR - zał. 9Trasa_IV-ARCH-KONSTR-ST.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 10 do SIWZ przedmiar robót - zał. 10Trasa_IV-ARCH-KONSTR-PR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 11 do SIWZ wzór umowy - zal. 11 wzórumowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie - Ogłoszenie o zamówieniu - ul.Kupiecka.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - SIWZ IV etap.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1-7 do SIWZ - zał.1-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. 1-7 do SIWZ word - Zał. do SIWZ nr1,2,3,4,5,6,7.docx"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie pn." System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 8 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy -zał. 8 Trasa_IV-ARCH-KONSTR-PB.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP_dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w BystrzycyKłodzkiej.pdf - MPZP_dz. nr 26 obr. Niedźwiedna w BystrzycyKłodzkiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... następna