Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 lutego 2021r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Regulamin organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie w sprawie zmiany RegulaminuOrganizacyjnego - 277.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 23 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 23 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 15.02.2021 w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie do 0,5MPa) w Bystrzycy Kłodzkiej na działce nr 179dr obr. Zacisze i działce nr 1 obr. Niedźwiedna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.9.2021.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - informacja o działaniach podejmowanych przezpodmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 r..pdf"

15.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 22 lutego 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia naśrodowisko - Raport_StBystrzyca_Ekokonsult.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Analiza wpływu przedsięwzięcia na środowisko -Analiza_St_Bystrzyca_Ekokonsult.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska we Wrocławiu oraz opinia Wód Polskich Dyrektora ZarząduZlewni w Nysie - Uzgodnienie RDOŚ i WP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 7/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 6/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 5/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 27 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 39 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 3/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV STARA BYSTRZYCA” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorową o mocy do 10 MW z możliwością podziału na 10 osobnych elektrowni na działkach nr 93, 95/1 obręb Stara Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 2/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej 11 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 20 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... następna