Rejestr zmian w biuletynie

19.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej 2021 cz. III
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały budżetowej 2021 cz. II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwału budżetowej 2021 cz. I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 17.11.2020 w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i częścia dydaktyczną, połaczonej łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej w Pławnicy na działkach nr 494/2, 494/4, 494/5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 17.11.2020 w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie Wiejskiego Ośrodka Kultury z salą wielofunkcyjną z zapleczem socjalnym oraz siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną w Pławnicy na dz. nr 494/2, 494/4, 494/5 i 639dr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dn. 17.11.2020 w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie Wiejskiego Ośrodka Kultury z salą wielofunkcyjną z zapleczem socjalnym oraz siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą techniczną w Pławnicy na dz. nr 494/2, 494/4, 494/5 i 639dr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Otrzymane przez Gminę dotacje w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.283.2020 z dnia 13.11.2020 r. -283.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.277.2020 z dnia 05.11.2020 r. -277.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inf. z otwarcia ofert - odśnieżanie 2021.pdf -Inf. z otwarcia ofert - odśnieżanie 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór - oferta - wzór wypełnienia oferty.docx(2).docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór - sprawozdanie - wzór wypełnieniasprawozdania. sprawozdanie.docx (1).docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert - konkursofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał do ogłoszenia - rezultaty - zał. doogłoszenia rezultaty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. - kadra - zał. - kadra sportowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. . kadra word - oswiadczenie o posiadaniukadry.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. - konto - oswiadczenie - rachunekbankowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie - rozporządzenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Indtrukcja tworzenia konta w witkac.pl -2.instrukcja-tworzenia-konta w systemie witkac.pl09-2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja obsługi kreatora Witkac -instrukacjaobsługi kreatora składaniawniosków-po-01-03-2019-v03-04-20.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Biała Woda, gmina Bystrzyca Kłodzka, oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... następna