Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 20 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.291.2020.WB
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.309.2020.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.272.2020 z dnia 30.10.2020 r. -doc09696420201113115913.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 18 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.279.2020 z dnia 09.11.2020 r. -279.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.280.2020 z dnia 09.11.2020 r. -280.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.281.2020 z dnia 09.11.2020 r. -281.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.282.2020 z dnia 09.11.2020 r. -282.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja nr BR.152.3.2020.pdf - Petycja nrBR.152.3.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz petycji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 21/2020 dnia 09.11.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/94 położonej przy ul. M. Konopnickiej Obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 19/2020 dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 20/2020 dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 26 położonego przy ul.Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 19/2020 dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 18 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 18/2020 dnia 09.11.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy ul. Podmiejskiej nr 13 w Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.275.2020 z dnia 05.11.2020 r. -275.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.276.2020 z dnia 05.11.2020 r. -276.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 17 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 17 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla hodowców drobiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Strażnika Straży Miejskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniatowie w granicach działki nr 86.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/4 (AM 2).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11,2 11,3 hMT10 11,3 hMT10 hZNs2 GGG.doc -11,2 11,3 hMT10 11,3 hMT10 hZNs2 GGG.doc"
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/4 (AM 2).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/4 (AM 2).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/2 (AM 2).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11,2 11,3 hMT10 11,4 hMT10 hZNs2 GGG.pdf -11,2 11,3 hMT10 11,4 hMT10 hZNs2 GGG.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/2 (AM 2).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/3 (AM 2)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/2 (AM 2).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/2 (AM 2).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzygórzu w granicach działki nr 11/2 (AM 2).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 16 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 16 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MPZP_ul. Konopnickiej i 1 Maja w B-cy Kł..pdf -MPZP_ul. Konopnickiej i 1 Maja w B-cy Kł..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc
Dotyczy dokumentu:
Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwoleniena wywóz nieczystości ciekłych - Ewidencja zezwoleń na odbiórnieczystości.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie naodbiór nieczystości ciekłych - Ewidencja zezwoleń na odbiórnieczystości.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zezwoleń na prowadzenie działalości z zakresie odbioru nieczystości ciekłych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... następna