Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - konserwacjaoswietlenia na 2021.pdf - Informacja z otwarcia ofert - konserwacjaoswietlenia na 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.256.2020 z dnia 22.10.2020 r. -256.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.285.2020.AG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego LIS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.docx -Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.doc - Wnioseko ustalenie warunków zabudowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celupublicznego.doc
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.253.2020 z dnia 19.10.2020 r. -253.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka.docx - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka.docx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH DLAMIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc - WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓWMIEJSCOWYCH DLA MIASTA Bystrzyca Kłodzka-3.doc"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Usunięto załącznik MPZP-Bystrzyca Kłodzka_teren Oczyszczalniścieków.pdf - MPZP-Bystrzyca Kłodzka_teren Oczyszczalni ścieków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rok 1997
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za III kwartał 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej na tablice informacyjno-reklamowe .
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.250.2020 z dnia 14.10.2020 r. -250.pdf"

20.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.251.2020 z dnia 14.10.2020 r. -251.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.243.2020 z dnia 22.09.2020 r. -243.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzeatrgowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego KOLIBA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KL03199 sieci "PLAY" wraz z przyłączem energetycznym w Ponikwie dz. nr 326/3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 23 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 23 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 21 października 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.252.2020 z dnia 15.10.2020 r. -zarządzenie komisja reh dzieci niepełnospr.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SARENKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego GŁUSZEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wydobywaniu kopaliny – wód leczniczych – otworami wiertniczymi Hanna 1, Hanna 2, Hanna 3, Hanna 4, Kazimierz 1, Kazimierz 2 w Starej Łomnicy”, działki nr 1080, 1175/2 obręb Stara Łomnica”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... następna