Rejestr zmian w biuletynie

18.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. dróg gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rys_1.1A.pdf - rys_1.1A.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia do SIWZ - skarpy.pdf - Wyjaśnienia doSIWZ - skarpy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek 417, 431, 432, 433/2, 433/3, obręb Centrum.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2021-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 15 mapa do celów projektowych dlatymczasowej drogi - zał.15_mapa_do_celów_projektowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 11 do SIWZ opis sposobu moinitrowania -zał.11_OPIS MONITORINGU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 12 do SIWZ projekt monitorowania parku -rysunek - zał.12_MONITOROWANIE PARKINGU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 13 do SIWZ projekt tymczasowej drogitechnologicznej - zał.13_PROJEKT TYMCZASOWA DROGA TECHNOLOGICZNA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 14 do SIWZ schemat drogi ztymczasową drogą technologiczną - rysunek - zał.14_SCHEMAT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 16 do STWiORB tymczasowa droga -ZAŁ.16_STWIOR_TYMCZASOWA DROGA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 8do SIWZ specyfikacje technicznewykonania i odbioru robót - zał. 8 specyfikacja IE etap 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 8a do SIWZ specyfikacje technicznewykonania i odbioru robót - zał. 8a specyfikacja_droga etap 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 8b do SIWZ specyfikacje technicznewykonania i odbioru robót - zał. 8b By_P_Góra_IE_Etap2_ST etap3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załączniki nr 9,9a,9b do SIWZ przedmiary - zał.nr 9,9a,9b przedmiary robót.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 7 do SIWZ projekt budowlany etap 1 - zał.nr 7 PB etap 1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 7a do SIWZ projekt budowlany etap 2 - zał.nr 7a PB etap 2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej” – etap 1 – instalacje elektryczne i etap 2 droga dojazdowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2021 - 2023.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - paliwo 2020.pdf -Informacja z otwarcia ofert - paliwo 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Bystrzyca Kłodzka w latach 2021 - 2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XXXIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - kredyt 2020.pdf -Informacja z otwarcia ofert - kredyt 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.298.2020 z dnia 03.12.2020 r. -298.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.270.2020 z dnia 28.10.2020 r. -270.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Październik 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.302.2020 z dnia 11.12.2020 r. -302.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - Listopad 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.289.2020 z dnia 24.11.2020 r. -289.pdf"

14.12.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 3 do SIWZ - kredyt 2020.pdf -Wyjaśnienia 3 do SIWZ - kredyt 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie Zamawiająego - kredyt 2020.pdf -Oświadczenie Zamawiająego - kredyt 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 20 listopada 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, gmina Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, gmina Bystrzyca Kłodzka, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... następna