Rejestr zmian w biuletynie

29.10.2021

Dotyczy dokumentu:
aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - październik 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego - marzec 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza_BK_zm_studium_2021_06_txt-1.pdf -Prognoza_BK_zm_studium_2021_06_txt-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr2_rysunek_Bystrzyca_11-rysunek_jednolity_Studium_zm_A3.pdf - zał. nr2_rysunek_Bystrzyca_11-rysunek_jednolity_Studium_zm_A3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr2_rysunek_Bystrzyca_11-rysunek_jednolity_Studium_zm_legenda.pdf - zał.nr 2_rysunek_Bystrzyca_11-rysunek_jednolity_Studium_zm_legenda.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr2_rysunek_Bystrzyca_11-rysunek_jednolity_Studium_A0-numerypop.jpg -zał. nr2_rysunek_Bystrzyca_11-rysunek_jednolity_Studium_A0-numerypop.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 część 1c_rys_BYST uwarunkzabytki__skala 25 000.pdf - Zał. nr 1 część 1c_rys_BYST uwarunkzabytki__skala 25 000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_zm_leg_1.pdf - zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_zm_leg_1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_zm_leg2.pdf - zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_zm_leg2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 część 1b_ rys_BYST uwarunk stanistniejący__skala 25 000.pdf - Zał. nr 1 część 1b_ rys_BYST uwarunkstan istniejący__skala 25 000.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_A0.jpg - zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_A0.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_zm_4.pdf - zał. nr 1cz_1a_rysunek_Bystrzyca_09-rysunek_Studium_uwarunkowania_wyłożenie_zm_4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownaia przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Burmistrza w spr. wyłożenia do publ.wglądu projektu zmiany Studium.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w spr.wyłożenia do publ. wglądu projektu zmiany Studium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ujed tekst tomIII_synteza_07_zmiana_4_08_10_2021_wyłożenie.pdf - Ujed tekst tomIII_synteza_07_zmiana_4_08_10_2021_wyłożenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ujed tekst tomII_kierunki_19_zmiana_4_11_10_21_wyłożenie.pdf - Ujed tekst tomII_kierunki_19_zmiana_4_11_10_21_wyłożenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ujed tekst tomI_uwarunkowania_20-zmiana_4_09_21-wyłożenie.pdf - Ujed tekst tomI_uwarunkowania_20-zmiana_4_09_21-wyłożenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Burmistrza w spr. wyłożenia dopubl. wglądu projektu zmiany Studium.pdf - Obwieszczenie Burmistrza wspr. wyłożenia do publ. wglądu projektu zmiany Studium.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed tekst tomI_uwarunkowania_20-zmiana_4_09_21-wyłożenie.pdf - Ujed tekst tomI_uwarunkowania_20-zmiana_4_09_21-wyłożenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed tekst tomII_kierunki_19_zmiana_4_11_10_21_wyłożenie.pdf - Ujed tekst tomII_kierunki_19_zmiana_4_11_10_21_wyłożenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ujed tekst tomIII_synteza_07_zmiana_4_08_10_2021_wyłożenie.pdf - Ujed tekst tomIII_synteza_07_zmiana_4_08_10_2021_wyłożenie.pdf"

26.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 0050.331.2021 z dnia15.10.2021 r." na "Zarządzenie nr 0050.338.2021 z dnia 22.10.2021 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.331.2021 z dnia 15.10.2021 r. -338.pdf"

25.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie stron o zebraniu materiałow przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE STACJI REGAZYFIKACJI LNG" W STAREJ BYSTRZYCY.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Wody Polskie WR.ZUZ.4.4210.241.2021.MM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa /przebudowa zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDUPRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU - wersja 2021.doc - WNIOSEK O WYDANIEZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU -wersja 2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa /przebudowa zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA lokalizacja, przebudowa zjazdu.pdf -PROCEDURA lokalizacja, przebudowa zjazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa /przebudowa zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa /przebudowa zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘZJAZDU PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU.doc - WNIOSEK O WYDANIEZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZJAZDU.doc
Dotyczy dokumentu:
Budowa /przebudowa zjazdu drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura składania wniosków o wydaniezezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu - PROCEDURA lokalizacja,przebudowa zjazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów zabudowanych pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna