Rejestr zmian w biuletynie

10.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.355.2021 z dnia 09.11.2021. -355.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.327.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.327.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.327.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 327.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.328.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 328.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.328.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.328.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.340.2021 z dnia 27.10.2021 r. - 0050.340.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.340.2021 z dnia 27.10.2021 r. - 340.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.320.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.320.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.320.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 320.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.321.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.321.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.321.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 321.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.322.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.322.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.322.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 322.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.323.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.323.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.323.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 323.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.324.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.324.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.324.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 324.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.325.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.325.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.325.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 325.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 0050.326.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.326.2021 z dnia 14.10.2021 r. - 326.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne w sprawie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego FOOTBALL KIDS zs. w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.11.2021 r. złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.353.2021 z dnia 09.11.2021. -353.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.353.2021 z dnia 09.11.2021. -Zarządzenie ws podwyżki czynszów od.01.03.2022.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -341.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -akt normatywny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -uzasadnienie dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -zał. nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -uzasadnienie wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -zał. nr 3 zadania majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.341.2021 z dnia 29.10.2021 -zał. nr 4 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.346.2021 z dnia 08.11.2021. -346.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.346.2021 z dnia 08.11.2021. -Zarządzenie nr 0050.346.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.347.2021 z dnia 08.11.2021. -347.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.347.2021 z dnia 08.11.2021. -Zarządzenie nr 0050.347.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.348.2021 z dnia 08.11.2021. -348.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.348.2021 z dnia 08.11.2021. -Zarządzenie nr 0050.348.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.349.2021 z dnia 08.11.2021. -349.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.349.2021 z dnia 08.11.2021. -Zarządzenie nr 0050.349.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.350.2021 z dnia 08.11.2021. -350.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.350.2021 z dnia 08.11.2021. -Zarządzenie nr 0050.350.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.351.2021 z dnia 08.11.2021. -351.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.351.2021 z dnia 08.11.2021. -Zarządzenie nr 0050.351.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.352.2021 z dnia 09.11.2021. -352.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.352.2021 z dnia 09.11.2021. -352.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.354.2021 z dnia 09.11.2021. -354.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.354.2021 z dnia 09.11.2021. -354.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skarbnik Gminy na dzień odwołania - AnnaKopecka.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP - nr 8/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie mostu na potoku Pławna w obrębie działek nr : 580wp, 582/2dr, 613dr w Pławnicy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Roczny program współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roczny program współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzkaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na rok 2022 - Roczny ProgramWspółpracy na 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Roczny program współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.342.2021 z dnia 02.11.2021. -342.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.344.2021 z dnia 04.11.2021. -344.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.312.2021 z dnia 07.10.2021 r. -312.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.312.2021 z dnia 07.10.2021 r.- 312.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.312.2021 z dnia 08.10.2021 r. -312.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.334.2021 z dnia 20.10.2021 r. -334.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.334.2021 z dnia 20.10.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.334.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.335.2021 z dnia 20.10.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.335.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.335.2021 z dnia 20.10.2021 r. -335.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.336.2021 z dnia 20.10.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.336.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.336.2021 z dnia 20.10.2021 r. -336.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.337.2021 z dnia 20.10.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.337.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.337.2021 z dnia 20.10.2021 r. -337.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLVIII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 29 października 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "(XLVIII) 29.10.2021.pdf - (XLVIII) 29.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XLVIII sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 29 października 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna