Rejestr zmian w biuletynie

17.09.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.273.2021 z dnia 16.09.2021 r. -273.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.09.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23 września 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ul. Orężnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Komendanta Straży Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - udostępnianie informacji publicznej.doc"
Dotyczy dokumentu:
Udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Udostępnianie Informacji Publicznej -udostępnianie informacji publicznej.doc
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura mieszkania komunalne i socjalne.docx -Procedura mieszkania komunalne i socjalne.docx
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura mieszkania komunalne i socjalne.docx -Procedura mieszkania komunalne i socjalne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura zamiany.docx - Procedura zamiany.docx
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura zamiany.docx - Procedura zamiany.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 21 września 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 21 września 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 21 września 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 21 września 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 20 września 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura zamiany mieszkania - Procedura zamianymieszkania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura zamiany.docx - Procedura zamiany.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura mieszkania komunalne i socjalne.docx -Procedura mieszkania komunalne i socjalne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura dot. przyznania mieszkania komunalnegolub socjalnego - PROCEDURA mieszkania komunalne i socjalne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o stanie majątkowym - oswiadczenieo stanie majatkowym.doc
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oswiadczenie o stanie majatkowym.doc - oswiadczenieo stanie majatkowym.doc"
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodach, wywiad - wywiad.doc
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przydział mieszkania komunalnego -socjalnego.pdf - Wniosek o przydział mieszkania komunalnego -socjalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Mieszkania komunalne i socjalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o przydział lokalu.doc - WNIOSEK oprzydział lokalu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o przydział lokalu.doc - WNIOSEK oprzydział lokalu.doc
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o zamianę lokalu.doc - WNIOSEK o zamianęlokalu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o przydział lokalu.doc - WNIOSEK oprzydział lokalu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zamiana mieszkań
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.pdf -Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.268.2021 z dnia 07.09.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.268.2021.doc"

15.09.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.259.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 259.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.260.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 260.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.261.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 261.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.262.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 262.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.263.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 263.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.264.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 264.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.265.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 265.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.266.2021 z dnia 31.08.2021 r. - 266.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.243.2021 z dnia 02.08.2021 r. - 243.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.09.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki podległe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki podległe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki podległe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "- - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz telefonów Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wykaz telefonów pracowników Urzędu Miastai Gminy Bystrzyca Kłodzka.doc
Dotyczy dokumentu:
Wykaz sołtysów kadencji 2019 -2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku o wydanie decyzji środowiskowej -Wzór wniosku o decyzję środowiskową wraz z kartąprzedsiewzięcia-1.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach - nowy wzór wniosku o decyzję środowiskową wraz zkartą przedsiewzięcia-1.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skarbnik Gminy na dzień odwołania - ArturMichałuszek.pdf"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna