Rejestr zmian w biuletynie

15.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE JELEŃ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 3 STUDIUUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PZRESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zal1_zmSTUDIUM_ujednolicony tekst_nr uchwaly-2.pdf -zal1_zmSTUDIUM_ujednolicony tekst_nr uchwaly-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 3 STUDIUUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PZRESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał.2_zmSTUDIUM_lotnisko_rysKIERUNKI_96dpi.pdf -Zał.2_zmSTUDIUM_lotnisko_rysKIERUNKI_96dpi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 3 STUDIUUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PZRESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nr 3 STUDIUUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PZRESTRZENNEGO MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.316.2021 z dnia 12.10.2021 r. -316.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.317.2021 z dnia 12.10.2021 r. -317.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -305.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -akt normatywny 30 09 2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -zał. nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -zał. nr 3 zadania majątkowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -zał. nr 4 dotacje.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.305.2021 z dnia 30.09.2021 r. -zał. nr 5 f sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - wrzesień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.316.2021 z dnia 12.10.2021 r. -316.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.317.2021 z dnia 12.10.2021 r. -317.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE KOLIBA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE SARENKA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE LIS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KR 23.09.2021.pdf - Wnioski KR23.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KSWiP 21.09.2021.pdf - Wnioski KSWiP21.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 21.09.2021.pdf - Wnioski KRiZG21.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KEKiS 21.09.2021.pdf - Wnioski KEKiS21.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KBiF 21.09.2021.pdf - Wnioski KBiF21.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.315.2021 z dnia 11.10.2021 r. -315.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.314.2021 z dnia 08.10.2021 r. - 314.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.313.2021 z dnia 08.10.2021 r. - ZARZĄDZENIE NR 0050.313.2021 wolny dzień.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE GŁUSZEC
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE MUFLON
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan polowań zbiorowych - KOŁO ŁOWIECKIE HUBERTUS
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykazy gruntów stanowiących własnoć gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna