Rejestr zmian w biuletynie

26.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Projekt zabudowy działek ewidencyjnych nr 36, 40, 42, 103 obręb Piaskowice, gm. Bystrzyca Kłodzka”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sześciu budynków jednorodzinnych z usługami wbudowanymi, budynkiem gospodarczym oraz drogą wewnętrzną dojazdową wraz z infrastrukturą techniczną, w miejscowości Wilkanów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skarbnik Gminy na dzień powołania - DanutaGargasz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dowód osobisty wniosek PDF - edytowalny.PDF -dowód osobisty wniosek PDF - edytowalny.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dowód osobisty wniosek PDF - edytowalny.PDF -dowód osobisty wniosek PDF - edytowalny.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski Wydział Spraw Obywatelskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek o wydanie dowodu osobistego 2020.pdf -wniosek o wydanie dowodu osobistego 2020.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

25.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w sprawach opiniowania ofert z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na rok 2022
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.389.2021 z dnia 25.11.2021. -389.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.384.2021 z dnia 18.11.2021. -384.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.385.2021 z dnia 18.11.2021. -385.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.386.2021 z dnia 18.11.2021. -386.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.387.2021 z dnia 18.11.2021. -387.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.388.2021 z dnia 22.11.2021. -388.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.362.2021 z dnia 15.11.2021. -362.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.370.2021 z dnia 18.11.2021. -370.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.371.2021 z dnia 18.11.2021. -371.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.372.2021 z dnia 18.11.2021. -372.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.373.2021 z dnia 18.11.2021. -373.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.374.2021 z dnia 18.11.2021. -374.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.375.2021 z dnia 18.11.2021. -375.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.376.2021 z dnia 18.11.2021. -376.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.377.2021 z dnia 18.11.2021. -377.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.378.2021 z dnia 18.11.2021. -378.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.379.2021 z dnia 18.11.2021. -379.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.380.2021 z dnia 18.11.2021. -380.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.381.2021 z dnia 18.11.2021. -381.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.382.2021 z dnia 18.11.2021. -382.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.383.2021 z dnia 18.11.2021. -383.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o naborze kandydatów do składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca Kłodzka na 2022 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.360.2021 z dnia 15.11.2021. -360.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.361.2021 z dnia 15.11.2021. -361.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.363.2021 z dnia 15.11.2021. -363.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.364.2021 z dnia 15.11.2021. -364.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.365.2021 z dnia 15.11.2021. -365.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.369.2021 z dnia 18.11.2021. -369.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 19 - plan dochodów i wydatków ze środków RzFIL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 16 - dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 17 - plan doch. i wyd. z części opłaty za zezwolenia nasprz. alkoholu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 18 - dochody i wydatki na zadania z porozumień z jst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 11 - plan dochodów samorządowych oświatowych j.budżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 12 - Fundusz sołecki na 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 13 - Fundusz sołecki - przedsięwzięcia wg sołectw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 14 - plan przychodów i kosztów CIS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 15 - plan wydatków real. z UE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 5 - plan dochodów Budżetu Państwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 7 - wykaz realizowanych wydatków majątkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 8 - plan dochodów i wydatków środki z opłat i kar za korz.ze środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 9 - plan dochodów i wydatków zw. z opł. za odpadykomunalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 10 - planowane dotacje udzielane z budżetu gminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 2 - planowane wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 2 - wykaz przedsiewzięć do WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 3 - planowane dochody z zak. adm. rządowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 4 - planowane wydatki z zak. adm. rządowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Objaśnienia do pr. uchwały - zadłużenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Objaśnienia do WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Projekt uchwały - w spr. przyjęcia WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Projekt uchwały - uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2022rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Spis treści.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Uzasadnienie do projektu budżetu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 1 - WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zał. nr 1 - planowane dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Zarządzenie Burmistrza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów - 30.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.356.2021 z dnia 09.11.2021 -Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków - 30.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.368.2021 z dnia 18.11.2021. -368.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.345.2021 z dnia 08.11.2021. -345.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.311.2021 z dnia 05.10.2021 r. -311.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.367.2021 z dnia 17.11.2021. -367.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.11.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.368.2021 z dnia 18.11.2021. -368.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.366.2021 z dnia 16.11.2021. -366.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna