Rejestr zmian w biuletynie

13.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 221 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 221.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 222 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 222.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 206 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 206.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 207 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 207.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 208 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 208.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 209 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 209.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 210 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 210.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 211 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 211.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 212 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 212.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 213 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 213.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 214 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 214.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 215 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 215.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 216 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 216.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 217 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 217.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 218 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 218.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 219 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 219.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 220 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 220.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o ustalenie numeruporządkowego.doc" na "-"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc -Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu -zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lubkrzewów - WZÓR WNIOSKU NA USUNIĘCIE DRZEW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - WZÓR WNIOSKU NA USUNIĘCIE DRZEW.doc
Dotyczy dokumentu:
Druki i wnioski
Treść zmiany:
Usunięto załącznik - - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Ofertowe na wykonanie zadania: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe władz gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2021 z dnia 28.07.2021 r. -238.doc"
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WTiKF.522/NGO / Konsultacje społeczne w sprawie oferty KS POLONIA Bystrzyca Kłodzka z dnia 06.08.2021 r. złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 12 sierpnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -zał. nr 1 dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -zał. nr 2 wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -zał. nr 3 wykaz zadań majątkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -zał. nr 4 f.sołecki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -akt normatywny.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -akt normatywny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -uzasadnienie.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -uzasadnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -Uzasadnienie-zmiana planu dochodów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2021 z dnia 30.07.2021 r. -uzasadnienie-zmiana planu wydatków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.182.2021 z dnia 07.06.2021 r.- 182.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.181.2021 z dnia 07.06.2021 r.- 181.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.182.2021 z dnia 07.06.2021 r. -182.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.181.2021 z dnia 07.06.2021 r. -181.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - czerwiec 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna