Rejestr zmian w biuletynie

23.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Reklama w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowegow celu umieszczenia reklamy(reklam - wniosek reklama.doc"
Dotyczy dokumentu:
Reklama w pasie drogowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Reklama w pasie drogowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura składania wniosków o wydaniezezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczeniareklamy(reklam) - PROCEDURA reklama.pdf
Dotyczy dokumentu:
Reklama w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura składania wniosków o wydanie zezwoleniana zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy(reklam) -PROCEDURA reklama.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Reklama w pasie drogowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasadrogowego w celu umieszczenia reklamy(reklam) - wniosek reklama.doc
Dotyczy dokumentu:
Urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura składania wniosków o wydaniezezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczeniaurządzeń obcych - PROCEDURA urządzenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura składania wniosków o wydanie zezwoleniana zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeńobcych - PROCEDURA urządzenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasadrogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń obcych -Wn.zaj.pasa.doc
Dotyczy dokumentu:
Urządzenia w pasie drogowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasadrogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń obcych -Wn.zaj.pasa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasadrogowego drogi gminnej - Wn.zaj.pasa.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura składania wniosków o wydaniezezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - PROCEDURA zajęciepasa drogowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura składania wniosków o wydanie zezwoleniana zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGIGMINNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasadrogowego drogi gminnej - Wn.zaj.pasa.doc
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za III kwartał 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 26 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nabóru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. ochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie nabóru kandydatów na stanowisko podinspektora ds. ochodów i ewidencji środków trwałych w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 26 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 26 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 25 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 25 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 22 października 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.318.2021 z dnia 13.10.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.318.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.319.2021 z dnia 13.10.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.319.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.332.2021 z dnia 18.10.2021 r. - 332.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.333.2021 z dnia 18.10.2021 r. - 333.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.318.2021 z dnia 13.10.2021 r. - 318.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.319.2021 z dnia 13.10.2021 r. - 319.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.329.2021 z dnia 15.10.2021 r. -1. Karta Audytu.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.329.2021 z dnia 15.10.2021 r. -329.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.330.2021 z dnia 15.10.2021 r. -2. PROCEDURY AW.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.330.2021 z dnia 15.10.2021 r. -330.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.331.2021 z dnia 15.10.2021 r. -3. PZPJ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.331.2021 z dnia 15.10.2021 r. -331.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.10.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.332.2021 z dnia 18.10.2021 r. - 332.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - październik 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.333.2021 z dnia 18.10.2021 r. - 333.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna