Rejestr zmian w biuletynie

17.12.2021

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Agnieszka Jędrak.pdf - Agnieszka Jędrak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Mieczysław Kamiński.pdf - MieczysławKamiński.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jerzy Klajn.pdf - Jerzy Klajn.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Danuta Koniuszek.pdf - Danuta Koniuszek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jan Krawczyk.pdf - Jan Krawczyk.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dariusz Krzemiński.pdf - Dariusz Krzemiński.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Urszula Kular.pdf - Urszula Kular.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dariusz Piotrowski.pdf - Dariusz Piotrowski.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Władysława Płoch.pdf - Władysława Płoch.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Artur Pokora.pdf - Artur Pokora.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Leszek Stróż.pdf - Leszek Stróż.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Marian Adamów.pdf - Marian Adamów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rafał Cymbalista.pdf - Rafał Cymbalista.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Janusz Gałan.pdf - Janusz Gałan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2015 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Emilia Idzi-Ważgint.pdf - EmiliaIdzi-Ważgint.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9/ - Krawczyk Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10/ - Krzemiński Dariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11/ - Kular Urszula.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12/ - Piotrowski Dariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13/ - Płoch Władysława.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14/ - Pokora Artur.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 15/ - Stróż Leszek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4/ - Idzi Emilia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5/ - Jędrak Agnieszka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6/ - Kamiński Mieczysław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7/ - Klajn Jerzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8/ - Koniuszek Danuta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2/ - Cymbalista Rafał.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3/ - Gałan Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8/ - Koniuszek Danuta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9/ - Krawczyk Jan.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10/ - Krzemiński Dariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11/ - Kular Urszula.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12/ - Piotrowski Dariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13/ - Płoch Władysława.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14/ - Pokora Artur.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 15/ - Stróż Leszek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2/ - Cymbalista Rafał.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3/ - Gałan Janusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4/ - Idzi Emilia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5/ - Jędrak Agnieszka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6/ - Kamiński Mieczysław.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7/ - Klajn Jerzy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1/ - Adamów Marian.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1/ - Adamów Marian.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 13/ - Leszek Stróż.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 14/ - Jan Szkwarek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 15/ - Andrzej Wziątek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3/ - Mieczysław Kamiński.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 4/ - Jerzy Klajn.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 5/ - Danuta Koniuszek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6/ - Marek Krytak.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7/ - Dariusz Krzemiński.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 8/ - Ewa Matys.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 9/ - Jan Pięta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 10/ - Władysława Płoch.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 11/ - Artur Pokora - Przewodniczący RadyMiejskiej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 12/ - Irena Stawiarska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1/ - Marian Adamów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2/ - Piotr Budnik.pdf

15.12.2021

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia Majatkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji złożone na 30 dni od dnia ślubowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej VII kadencji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majatkowe radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji - 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.410.2021 z dnia 14.12.2021 r. -410.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.pdf -Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz uchwał Rady Miejskiej VIII kadencji podjętych od roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.pdf -Uchwały VIII kadencja - od roku 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.409.2021 z dnia 14.12.2021 r. -Zarządzenie nr 0050.409.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.409.2021 z dnia 14.12.2021 r. -409.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.402.2021 z dnia 02.12.2021 r. -402.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia- grudzień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioski KBiF 26.11.2021.doc - Wnioski KBiF26.11.2021.doc
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KBiF 26.11.2021.pdf - Wnioski KBiF26.11.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KUZiSS 26.10.2021.pdf - Wnioski KUZiSS26.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KUZiSS 24.11.2021.pdf - Wnioski KUZiSS24.11.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioski KRiZG 25.10.2021.docx - Wnioski KRiZG25.10.2021.docx
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 25.10.2021.pdf - Wnioski KRiZG25.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 22.11.2021.pdf - Wnioski KRiZG22.11.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KR 25.10.2021.pdf - Wnioski KR25.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KR 22.11.2021.pdf - Wnioski KR22.11.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioski KRiZG 22.11.2021.docx - Wnioski KRiZG22.11.2021.docx
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioski KR 25.10.2021.docx - Wnioski KR25.10.2021.docx
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioski KR 22.11.2021.docx - Wnioski KR22.11.2021.docx
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KR 25.10.2021.docx - Wnioski KR25.10.2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KR 22.11.2021.docx - Wnioski KR22.11.2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 25.10.2021.docx - Wnioski KRiZG25.10.2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KRiZG 22.11.2021.docx - Wnioski KRiZG22.11.2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 14 - plan przychodów i kosztów CIS.pdf -Zał. nr 14 - plan przychodów i kosztów CIS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 15 - plan wydatków real. z UE.pdf - Zał.nr 15 - plan wydatków real. z UE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 16 - dochody ze sprzedaży napojówalkoholowych.pdf - Zał. nr 16 - dochody ze sprzedaży napojówalkoholowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 17 - plan doch. i wyd. z części opłatyza zezwolenia na sprz. alkoholu.pdf - Zał. nr 17 - plan doch. i wyd. zczęści opłaty za zezwolenia na sprz. alkoholu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 18 - dochody i wydatki na zadania zporozumień z jst.pdf - Zał. nr 18 - dochody i wydatki na zadania zporozumień z jst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 19 - plan dochodów i wydatków ześrodków RzFIL.pdf - Zał. nr 19 - plan dochodów i wydatków ześrodków RzFIL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza.pdf - ZarządzenieBurmistrza.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów -30.09.2021.pdf - Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów -30.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków -30.09.2021.pdf - Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków -30.09.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu budżetu.pdf - Uzasadnieniedo projektu budżetu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KEKiS 26.10.2021.pdf - Wnioski KEKiS26.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KEKiS 22.11.2021.pdf - Wnioski KEKiS22.11.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KBiF 6.10.2021.pdf - Wnioski KBiF6.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KBiF 22.10.2021.pdf - Wnioski KBiF22.10.2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wnioski KBiF 26.11.2021.doc - Wnioski KBiF26.11.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - uchwalenia budżetu GminyBystrzyca Kłodzka na 2022 rok.pdf - Projekt uchwały - uchwaleniabudżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2022 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis treści.pdf - Spis treści.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 1 - planowane dochody.pdf - Zał. nr 1 -planowane dochody.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 2 - planowane wydatki.pdf - Zał. nr 2 -planowane wydatki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 3 - planowane dochody z zak. adm.rządowej.pdf - Zał. nr 3 - planowane dochody z zak. adm.rządowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 4 - planowane wydatki z zak. adm.rządowej.pdf - Zał. nr 4 - planowane wydatki z zak. adm.rządowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 5 - plan dochodów Budżetu Państwa.pdf -Zał. nr 5 - plan dochodów Budżetu Państwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 6 - przychody i rozchody budżetu w2022.pdf - Zał. nr 6 - przychody i rozchody budżetu w 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 7 - wykaz realizowanych wydatkówmajątkowych.pdf - Zał. nr 7 - wykaz realizowanych wydatkówmajątkowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 8 - plan dochodów i wydatków środki zopłat i kar za korz. ze środowiska.pdf - Zał. nr 8 - plan dochodów iwydatków środki z opłat i kar za korz. ze środowiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 9 - plan dochodów i wydatków zw. z opł.za odpady komunalne.pdf - Zał. nr 9 - plan dochodów i wydatków zw. zopł. za odpady komunalne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 10 - planowane dotacje udzielane z budżetugminy.pdf - Zał. nr 10 - planowane dotacje udzielane z budżetugminy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 11 - plan dochodów samorządowychoświatowych j. budżetowych.pdf - Zał. nr 11 - plan dochodówsamorządowych oświatowych j. budżetowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 12 - Fundusz sołecki na 2022.pdf - Zał.nr 12 - Fundusz sołecki na 2022.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 13 - Fundusz sołecki - przedsięwzięciawg sołectw.pdf - Zał. nr 13 - Fundusz sołecki - przedsięwzięcia wgsołectw.pdf"
Dotyczy dokumentu:
projekt budżetu na 2022 rok-I część
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu na 2022 rok-II część
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 61/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 24 w granicach działki nr 963/2 (AM 7) o pow. 679m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 60/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 14 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 59/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 17 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 58/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 17 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.12.2021

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 1/2021/KK z dnia 14.12.2021 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako cz. dz. 61 obr. Spalona jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski oraz cz. dz. 285 obr. Międzygórze jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.393.2021 z dnia 29.11.2021. -393.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.394.2021 z dnia 29.11.2021. -394.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - listopad 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
L nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji w dniu 6 grudnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna