Rejestr zmian w biuletynie

20.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 216 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.216.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 217 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.217.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 218 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.218.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 219 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.219.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 220 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.220.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 221 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.221.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 213 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.213.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 214 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.214.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 215 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.215.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 222 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.222.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 206 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.206.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 207 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.207.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 208 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.208.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 209 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.209.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 210 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.210.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 211 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.211.2021.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - lipiec 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 0050. 212 .2021 z dnia 01.07.2021 r.- 0050.212.2021.doc"

19.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Finansów 25.08.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Spraw Społecznych 24.08.2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.251.2021 z dnia 17.08.2021 r. -251.pdf"

18.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Deklaracja dostępności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 24 sierpnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rolnictwa i Zagospodarowania Gminy 23 sierpnia 2021 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna 23 sierpnia 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb załatwiania spraw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki podległe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

16.08.2021

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.244.2021 z dnia 02.08.2021 r. -244.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.245.2021 z dnia 11.08.2021 r. -245.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.246.2021 z dnia 11.08.2021 r. -246.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.247.2021 z dnia 11.08.2021 r. -247.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia - sierpień 2021 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna