Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23 września 2021 r. w sprawach:

XLVI/376/2021 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021;

XLVI/377/2021 -  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XLVI/378/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (dot. działki nr 387/95 położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej);

XLVI/379/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu użytkowego nr 301 położonego w budynku nr 5 przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju);

XLVI/380/2021 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (dot. lokalu użytkowego nr 302 i 303 położonego w budynku nr 5 przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju);

XLVI/381/2021 - użyczenia nieruchomości gruntowych;

XLVI/382/2021 - zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

XLVI/383/2021 - wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Droga do zatrudnienia” nr RPDS.09.01.01-02-0001/20;

XLVI/384/2021 - skargi na działalność Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej;

XLVI/385/2021 - rozpatrzenia petycji w sprawie zamknięcia strzelnicy;

XLVI/386/2021 - zmiany uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XLVI/387/2021 - powołania Skarbnika Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLVI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 września 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:29.09.2021 13:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:29.09.2021 13:43