Uchwała nr III/26/2018 z dnia 21.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 6517)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6517

Uchwała nr IV/32/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1028)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1028

Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Rycerskiej przy ulicy Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1029)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1029

Uchwała nr IV/35/2019 z dnia 30.01.2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3368)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3368

Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 r. sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej

Uchwała nr VI/48/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2023

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2462)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2462

Uchwała nr VI/51/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2463)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2463

Uchwała nr VI/55/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2464)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2464

Uchwała nr VI/56/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 2465)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2465

Uchwała Nr VIII/75/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3832)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3832

Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za godspodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3976)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3976

 

Uchwała Nr X/80/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3977)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3977

 

 

Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 4441)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4441

 

   

Uchwała Nr XII/98/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka

Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 4688)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4688

 

Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 5934)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5934

 

Uchwała Nr XIII/106/2019 z dnia 27 września 2019 r. o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 5935)

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5935

 

Uchwała Nr XV/126/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7333)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7333

 

Uchwała Nr XV/127/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7334)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7334

 

Uchwała Nr XV/128/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2020.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7335)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7335

 

Uchwała Nr XV/129/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2020.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7336)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7336

 

Uchwała Nr XV/130/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 r.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7337)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7337

 

 

Uchwała Nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7338)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7338

 

 

Uchwała Nr XV/138/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7339)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7339

 

Uchwała Nr XV/139/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7340)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7340

 

Uchwała Nr XV/140/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/558/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7341)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7341

 

Uchwała Nr XVI/141/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7342)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7342

 

Uchwała Nr XVI/142/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych opadów z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7343)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7343

 

Uchwała Nr XVI/143/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7344)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7344

 

Uchwała Nr XVI/144/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7345)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7345

 

Uchwała Nr XVI/145/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7346)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7346

 

Uchwała Nr XVI/146/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7347)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7347

 

Uchwała Nr XVII/147/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXII/549/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7729)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7729

 

Uchwała Nr XVII/148/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 7639)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7639

 

Uchwała Nr XVIII/151/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1490)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1490

 


Uchwała Nr XVIII/155/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 188)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=188

Uchwała Nr XVIII/156/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 189)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=189

 

Uchwała Nr XVIII/158/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/418/18 Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 190)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=190

 

Uchwała Nr XVIII/161/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 191)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=191

 

Uchwała Nr XVIII/162/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2019/2020.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 193)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=193

 

Uchwała Nr XVIII/163/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 192)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=192

 

Uchwała Nr XVIII/164/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 430)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=430

 

Uchwała Nr XVIII/165/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/138/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 431)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=431

Uchwała Nr XIX/170/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1357)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1357

Uchwała Nr XIX/171/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1358)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1358

Uchwała Nr XIX/172/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1359)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1359

Uchwała Nr XIX/173/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Kłodzkiej przy ulicy Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1360)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1360

Uchwała Nr XIX/175/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z wieży widokowej na Jagodnej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1362)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1362

Uchwała Nr XIX/176/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Bystrzyca.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1363)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1363

Uchwała Nr XIX/177/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1364)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1364

Uchwała Nr XXI/181/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu korzystania z Parku Zdrojowego w Długopolu-Zdroju.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1660)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1660

 

Uchwała Nr XXII/188/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1927)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1927

 

Uchwała Nr XXII/191/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 1928)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1928

 

Uchwała Nr XXIV/198/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/151/11 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 2937)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2937

 

Uchwała Nr XXIV/199/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2020 roku

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 2938)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2938

 

Uchwała Nr XXIV/202/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej

 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 2921)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=2921

 

Uchwała Nr XXV/208/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 3762)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3762

 

Uchwała Nr XXV/209/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 3565)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3565

 

Uchwała Nr XXVII/224/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z wieży widokowej na Jagodnej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4236)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4236

 

Uchwała Nr XXVII/225/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4237)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4237

 

Uchwała Nr XXVII/226/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4238)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4238

 

Uchwała Nr XXVII/228/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4239)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4239

 

Uchwała Nr XXVIII/233/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/130/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 r.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4437)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4437

 

Uchwała Nr XXIX/240/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4984)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4984

Uchwała Nr XXIX/244/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 4986)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4986

Uchwała Nr XXX/247/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5590)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5590

Uchwała Nr XXX/248/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5591)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5591

Uchwała Nr XXXII/256/2020 z dnia 27 października 2020 r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5927)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5927

Uchwała Nr XXXII/259/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, Willową, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 5928)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5928

Uchwała Nr XXXIII/268/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6432)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6432

 

Uchwała Nr XXXIII/269/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6433)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6433

 

Uchwała Nr XXXIII/270/2020 w sprawie opłaty targowej na 2021 r.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6434)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6434

 

Uchwała Nr XXXIII/271/2020 w sprawie opłaty miejscowej w roku 2021

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6435)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6435

 

Uchwała Nr XXXIII/272/2020 w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2021

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6436)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6436

 

Uchwała Nr XXXIII/273/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6437)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6437

 

  Uchwała Nr XXXIII/274/2020 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu     działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6438)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6438

 

Uchwała Nr XXXIII/275/2020 w sprawie regulaminu korzystania z urządzeń siłowni  zewnętrznej w Starym Waliszowie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6439)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6439

 

 Uchwała Nr XXXIII/276/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6440)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6440

 

Uchwała Nr XXXIII/277/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6441)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6441

 

Uchwała Nr XXXIII/279/2020 w sprawie  zmiany uchwały nr XV/137/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 6442)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=6442

 

 Uchwała Nr XXXIV/282/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 415)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=415

Uchwała Nr XXXIV/289/2020 w sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za  pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r., poz. 7244)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=7244

Uchwała Nr XXXV/301/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 496)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=496

Uchwała Nr XXXV/302/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 497)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=497

Uchwała Nr XXXVI/303/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 765)

 

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=765

Uchwała nr XXXVIII/317/2021 -  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1993)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1993

 

Uchwała nr XXXVIII/318/2021 -  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-2026

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1760)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1760

 

Uchwała nr XXXVIII/320/2021 -  regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkanowie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1761)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1761

 

Uchwała nr XXXVIII/321/2021 -  regulaminu korzystania z urządzeń do ćwiczeń Street Workout zlokalizowanego na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1762)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1762

 

Uchwała nr XXXVIII/322/2021 -  regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1763)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1763

 

Uchwała nr XXXVIII/323/2021 -  regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1764)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1764

 

Uchwała nr XXXVIII/324/2021 -  regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1765)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1765

 

Uchwała nr XXXVIII/325/2021 -  regulaminu udostępniania zwiedzającym obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1766)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1766

 

Uchwała nr XXXVIII/326/2021 -  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1767)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1767

 

Uchwała nr XXXVIII/327/2021 -  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1768)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1768

 

Uchwała nr XXXVIII/329/2021 -   powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 1769)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1769

 

Uchwała nr XL/338/2021 -  o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 2390)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2390

 

Uchwała nr XL/339/2021 -  regulaminu korzystania z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Waliszowie

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 2391)

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2391

 

Uchwała nr XL/340/2021 -  wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 2392)

 

 

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2392

Uchwała nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2021/2022

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 4198)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4198

Uchwała Nr XLV/371/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej zadania własnego Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie zarządzania zrekultywowanym składowiskiem odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 4199)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4199


Uchwała Nr XLV/373/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 4200)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4200

Uchwała Nr XLVI/382/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 4467)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4467

Uchwała Nr XLVIII/395/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/418/18 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5281)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5281

 

Uchwała Nr XLVIII/399/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5282)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5282

Uchwała Nr XLVIII/400/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5283)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5283

Uchwała Nr XLVIII/401/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5284)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5284

Uchwała Nr XLIX/404/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5778)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5778

Uchwała Nr XLIX/405/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5779)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5779

Uchwała Nr XLIX/406/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej na 2022 r.;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5780)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5780

Uchwała Nr XLIX/407/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej w roku 2022;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5781)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5781

Uchwała Nr XLIX/408/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5782)

  https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5782

Uchwała Nr XLIX/411/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5783)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5783

Uchwała Nr XLIX/412/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5784)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5784

Uchwała Nr XLIX/415/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r., poz. 5785)

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5785

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.01.2019 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:08.12.2021 14:31