Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawach:

XLVIII/386/17 - zmian w budżecie gminy na rok 2017;

XLVIII/387/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027;

XLVIII/388/17 - dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka;;

XLVIII/389/17 - zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (droga Pławnica-Stary Waliszów);

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5423

XLVIII/390/17 - wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej;

XLVIII/391/17 - zmiany uchwały nr LXIII/558/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie świadczeń z pomocy społecznej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5220

XLVIII/392/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej;

XLVIII/393/17 - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej;

XLVIII/394/17 - stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wilkanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkanowie;

XLVIII/395/17 - regulaminu korzystania ze znakowanych narciarskich tras biegowych znajdujących się w rejonie Spalonej, Mostowic i Lasówki w Górach Bystrzyckich;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5424

XLVIII/396/17 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Starej Bystrzycy;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5425

XLVIII/397/17 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowym Waliszowie;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5426

XLVIII/398/17 - ustanowienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody (Buk zwyczajny);

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5427

XLVIII/399/17 - zmiany Uchwały Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 95/1, 96/1, 96/2, 96/3, 97, 98 oraz dla części działek o nr ewid. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:13.12.2017 09:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:19.12.2017 09:32