Uchwały podjęte na XLVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 października 2017 r. w sprawach:

XLVII/374/17 - zmian w budżecie gminy na rok 2017;

XLVII/375/17 - o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4565

XLVII/376/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy położony w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej w granicach części działki nr 81/3);

XLVII/377/17 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4566

XLVII/378/17 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4567

XLVII/379/17 - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;

XLVII/380/17 - rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

XLVII/381/17 - ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4568

XLVII/382/17 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych w Międzygórzu;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4569

XLVII/383/17 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Długopolu – Zdroju;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4570

XLVII/384/17 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Bystrzycy Kłodzkiej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4571

XLVII/385/17 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4572

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 października 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:06.11.2017 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:08.11.2017 11:41