Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 września 2017 r. w sprawach:

XLVI/365/17 - zmian w budżecie gminy na rok 2017;

XLVI/366/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027;

XLVI/367/17 - wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu w ramach RPO WD 2014- 2020 pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bystrzyca Kłodzka” nr WND-RPDS.09.01.01-02-0024/17;

XLVI/368/17 - wyrażenia zgody na zawarcie deklaracji partnerstwa pomiędzy Miastem Usti nad Orlici (Republika Czeska) a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej (Rzeczpospolita Polska) – projekt pn. „Polsko-Czeski Promyk Radości”;

XLVI/369/17 - wyrażenia zgody na zawarcie deklaracji partnerstwa pomiędzy Miastem Usti nad Orlici (Republika Czeska) a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej (Rzeczpospolita Polska) – projekt pn. „Technologia w turystyce – nowoczesna promocja atrakcji na polsko-czeskim pograniczu”;

XLVI/370/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

XLVI/371/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

XLVI/372/17 - przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”;

XLVI/373/17 - skargi na Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLVI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 września 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:03.10.2017 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:05.10.2017 08:19