Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25 sierpnia 2017 r. w sprawach:

XLIV/353/17 - zmian w budżecie gminy na rok 2017;

XLIV/354/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2017-2027;

XLIV/355/17 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

XLIV/356/17 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;

XLIV/357/17 - o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;

XLIV/358/17 - podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie Gminy Bystrzyca Kłodzka w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D – ulica Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej”;

XLIV/359/17 - wyrażenia woli przyjęcia zwiększenia dotacji do realizowanego projektu w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bystrzyca Kłodzka”;

XLIV/360/17 - zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3674

XLIV/361/17 - ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3675

XLIV/362/17 - przystąpienia do realizacji projektu, pn.: “Baśniowa kraina u nas się zaczyna”.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XLIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:04.09.2017 09:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:07.09.2017 09:50