Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 czerwca 2017 r.:

XLII/340/17 - zmian w budżecie gminy w roku 2017;

XLII/341/17 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2017;

XLII/342/17 - o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bystrzyca Kłodzka;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3288

XLII/343/17 - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3289

XLII/344/17 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian przez uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3290

XLII/345/17 - wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka.

XLII/346/17 - ustanowienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3291

XLII/347/17 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru uzdrowiska Długopole Zdrój;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3292

XLII/348/17 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej”;

XLII/349/17 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XLII sesji Rady Miejskiej VII kadencji z dnia 29 czerwca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:05.07.2017 14:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:17.07.2017 12:41