Uchwały podjęte na LXIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 16 listopada 2018 r. w sprawach:

 

LXIII/565/18 - uchylenia uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia

                        przedmiotu i trybu jej działania;

LXIII/566/18 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej

                        przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5957

LXIII/567/18 - o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                        obejmującego część obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka;

LXIII/568/18 - udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2018 r. - cz.II
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:27.11.2018 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:06.12.2018 13:26