Uchwały podjęte na LXIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 16 listopada 2018 r. w sprawach:

LXIII/550/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LXIII/551/18 - wyrażenia zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości stanowiących

                        własność gminy;

LXIII/552/18 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5949

LXIII/553/18 - opłaty miejscowej w roku 2019;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5950

LXIII/554/18 - opłaty uzdrowiskowej na rok 2019;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5951

LXIII/555/18 - opłaty targowej na 2019 r.;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5952

LXIII/556/18 - opłaty od posiadania psów na rok 2019;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5953

LXIII/557/18 - trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LXIII/558/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

                        (nieruchomość gruntowa położona na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum – część

                        działki nr 1315);

LXIII/559/18 - o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

                        własność Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5954

LXIII/560/18 - warunków udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty

                        jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów

                        stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenie stawki procentowej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5955

LXIII/561/18 - o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

                        (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka –

                        przy ul. Strażackiej);

LXIII/562/18 - zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla odbiorców usług

                        Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5956

LXIII/563/18 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z

                        dnia 07 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

                        Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 – 2021;

LXIII/564/18 - powołania komisji do spraw zniszczenia dokumentów kandydata na ławnika do Sądu

                        Rejonowego w Kłodzku;

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXIII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2018 r. - cz.I
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:27.11.2018 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:06.12.2018 13:25