Uchwały podjęte na LXI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 września 2018 r. w sprawie:

LXI/527/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LXI/528/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

LXI/529/18 - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4974

LXI/530/18 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Starej Łomnicy;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4975

LXI/531/18 - regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Nowej Bystrzycy;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4976

LXI/532/18 - przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka(kryta pływalnia);

LXI/533/18 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4977

LXI/534/18 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka – obszar F i J;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4978

LXI/535/18 - zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka(powiększenie obszaru lądowiska);

LXI/536/18 - ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4979

LXI/537/18 - skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LXI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:05.10.2018 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:30.10.2018 10:49