Uchwały podjęte na LIX sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie:

LIX/517/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LIX/518/18 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu;

LIX/519/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruchomość położona w Długopolu Zdroju, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 112/2);

LIX/520/18 - przystąpienia do realizacji projektu, pn.: „Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”;

LIX/521/18 - przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LIX/522/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy nr 1 LU położony w budynku nr 4 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej);

LIX/523/18 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka;

LIX/524/18 - nadania tytułu „Honorowy Obywatel Bystrzycy Kłodzkiej” (Panu Jerzemu Kobryniowi).

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LIX sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 lipca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:03.08.2018 08:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:03.08.2018 08:19