Uchwały podjęte na LVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawach:

LVII/506/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LVII/507/18 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

LVII/508/18 - zmiany uchwały Nr LII/431/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie

                       udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy

                       zabytkach;

LVII/509/18 - ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

                       w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania

                       napojów alkoholowych oraz w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów

                       alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3532

LVII/510/18 - dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

LVII/511/18 - powierzenia przez Gminę Bystrzyca Kłodzka do realizacji Powiatowi Kłodzkiemu zadania własnego

                       z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego przedszkola specjalnego;

LVII/512/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LVII/513/18 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

LVII/514/18 - powołania komisji statutowej;

LVII/515/18 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego

                       jednostek pomocniczych gminy.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LVII sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:05.07.2018 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:12.07.2018 08:08