Uchwały podjęte na LVI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 maja 2018 r. w sprawach:

LVI/499/18 - zmian w budżecie gminy na rok 2018;

LVI/500/18 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2018-2027;

LVI/501/18 - zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego;

LVI/502/18 - wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Bystrzyca Kłodzka z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Bystrzyca Kłodzka Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie Bystrzyca Kłodzka na rzecz Centrum Operacyjnego „Samorządowa Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie;

LVI/503/18 - wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Bystrzyca Kłodzka ze spółki Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Krajowy Fundusz Seniora „Samorządowa Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000463168, poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie Bystrzyca Kłodzka;

LVI/504/18zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2017;

LVI/505/18 - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2017.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z LVI sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 maja 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:08.06.2018 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:08.06.2018 09:16