Uchwały podjęte na XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu

2 grudnia 2019 r. w sprawie:

 

XVI/141/2019 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7342

XVI/142/2019 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7343

XVI/143/2019 - ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7344

XVI/144/2019 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7345

XVI/145/2019 - wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7346

XVI/146/2019 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=7347

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 grudnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:05.12.2019 14:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 13:18