Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 września 2019 r. w sprawie:

XIII/99/2019 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina Bystrzyca Kłodzka;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5934

   XIII/100/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

XIII/101/2019 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;

XIII/102/2019 - zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości przejmowane przez Powiat Kłodzki;

XIII/103/2019 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bystrzyca Kłodzka do Klastra Energii ARES;

                         XIII/104/2019 - zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka;

XIII/105/2019 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicy miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka;

XIII/106/2019 - o uchyleniu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5935

XIII/107/2019 - wyboru ławnika do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku;

                         XIII/108/2019 - wyboru ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku;

   XIII/109/2019 - zrzeczenia się tytułu Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej;

   XIII/110/2019 - skargi na działalność Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 września 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:08.10.2019 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:16.10.2019 09:13