Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 czerwca 2019 r. w sprawie:

XI/81/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

XI/82/2019 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;

XI/83/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /tj. lok użytkowy nr 2 położony w budynku nr 5 przy ul. Kościelnej/”;

XI/84/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /tj. lok użytkowy nr 7 położony w budynku nr 11 przy Placu Wolności/;

XI/85/2019 - określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4441

XI/86/2019 - udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

XI/87/2019 - udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej wotum zaufania;

XI/88/2019 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2018;

XI/89/2019 - absolutorium dla Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2018.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XI sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 czerwca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:04.07.2019 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 13:08