Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 18 grudnia 2020 r. w sprawie:

      XXXIV/280/2020 -  zmian w budżecie gminy na rok 2020;

      XXXIV/281/2020 -  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

      XXXIV/282/2020 -  uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok;

      XXXIV/283/2020 -  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XXXIV/284/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /nieruchomość położona na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, obręb Centrum przy ul. Strażackiej 8/;

XXXIV/285/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy /nieruchomość położona w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Niedźwiedna/;

XXXIV/286/2020 -  przystąpienia Gminy Bystrzyca Kłodzka do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącą strategią rozwoju ponadlokalnego;

XXXIV/287/2020 - planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021;

XXXIV/288/2020 -  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021;

XXXIV/289/2020 -  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

XXXIV/290/2020 - rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa "Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej" Sp. z o. o. z/s w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXXIV/291/2020 -  wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Bystrzyckie Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. z/s w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXXIV/292/2020 -  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

XXXIV/293/2020 -  zmiany Uchwały nr XXVI/217/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru rozwiązania spółki pod firmą "Bystrzyckie Centrum Zdrowia" Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXIV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:30.12.2020 11:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:30.12.2020 12:00