Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 października 2020 r. w sprawie:

XXXII/253/2020 -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu /dz. nr 387/94 położona przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej/;

XXXII/254/2020 -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy nr 7 położony w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kł./;

XXXII/255/2020 -  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy boks nr 26 położony na hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13A w Bystrzycy Kł./;

XXXII/256/2020 -  o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

XXXII/257/2020 - wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES" w ramach działania 3.1 RPO WD 2014-2020 "Produkcja energii ze źródeł odnawialnych";

XXXII/258/2020 -  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lądowiska w Bystrzycy Kłodzkiej;

XXXII/259/2020- uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, Willową, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca;

XXXII/260/2020 - udzielenia poparcia dla inicjatywy odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku;

XXXII/261/2020 -  rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;

XXXII/262/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

XXXII/263/2020 -  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;

XXXII/264/2020 -  rozpatrzenia skargi na dyrektorów placówek oświatowych;

XXXII/265/2020 -  skargi na hodowcę gołębi.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 października 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:02.11.2020 15:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:02.11.2020 15:04