Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 sierpnia 2020 r. w sprawie:

XXIX/236/2020 - określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania;

XXIX/237/2020 - zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XXIX/238/2020 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;

XXIX/239/2020 - wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej Interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030;

XXIX/240/2020 - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4984

XXIX/241/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy nr 12 położony w budynku nr 9 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej/;

XXIX/242/2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal użytkowy ul. Wojska Polskiego 20 w Bystrzycy Kłodzkiej/;

XXIX/243/2020 - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4985

XXIX/244/2020 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej.

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4986

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XXIX sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:04.09.2020 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 12:32