Uchwały podjęte na XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 21 lipca 2020 r. w sprawie:

XXVIII/232/2020 - zmian w budżecie gminy na rok 2020;

XXVIII/233/2020 - zmiany uchwały nr XV/130/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej na 2020 r.;

https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=4437

XXVIII/234/2020 - zaopiniowania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 oraz obszaru Natura 2000 Dzika Orlica PLH020061;

XXVIII/235/2020 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:24.07.2020 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 12:31